Utbildning

Skötsel av träd i offentliga miljöer

Kursen riktar sig till personer som jobbar med beskärning och skötsel av träd i offentliga miljöer. Exempelvis parkförvaltning, bostadsrätter, stadsnära träd etc. Kursen är på en grundläggande nivå

Pris: Från 7000kr

Tid: 1 dag

Förkunskaps- och utrustningskrav

 • Ingen förkunskap krävs men det är fördelaktigt om merparten av deltagarna är arbetande inom grönyteskötsel
 • Tillgång till förflyttning med bil
 • Varselväst

Kursens innehåll

 • Kursen ska ge den deltagande en grundläggande förståelse hur man ska resonera och tänka kring beskärning och skötsel av träd
 • Träds kostnad och värde
 • Olika typer av beskärning
 • Syfte med beskärning
 • Hur sköter vi träd på bästa sätt i hårdgjorda ytor
 • Hur gör vi för att kunna hantera stora träd i trånga/små miljöer. Gator, torg närhet till hus etc.

Kontakta oss för mer information

Besiktning Proarb

Identifiering av riskträd

Kursen riktar sig till personer som jobbar med förvaltning och skötsel av träd i offentliga miljöer. Även projektörer i byggprojekt som stöter på träd i sitt arbete. Exempelvis parkförvaltning, bostadsrätter, stadsnära träd etc. Kursen är på en grundläggande nivå.

OBS! Kursen ger inte den deltagande en fullständig utbildning att bedöma riskträd, för detta krävs minst en ETW certifierad arborist alternativ TRAQ utbildad. Kursen ska ses som ett verktyg för träd förvaltare och skötsel ansvariga att kunna identifiera potentiella risker. Den slutgiltiga bedömningen skall alltid genomföras av korrekt utbildad personal.

Pris: Från 8000 kr per kurs

Tid: 1 dag

Förkunskaps- och utrustningskrav

 • Den deltagande bör ha viss grundläggande utbildning i träd alt. erfarenhet av att jobba med det
 • Tillgång till bil
 • Varselväst

Kursens innehåll

 • Kursen ska ge den deltagande en grundläggande förmåga att känna till träd/delar av träd (grenar) som visar tecken på nedsatt vitalitet, mekanisk försvagning eller utsatthet för svampar/patogener.
 • Känna till vanligt förekommande vednedbrytande svampar
 • Upptäcka mekaniska försvagningar i trädets kronstruktur
 • Upptäcka skador på rotsystem
 • Känna till olika typer av djup besiktning av träd ex. klättrande besiktning, tomografi, resistograf

Kontakta oss för mer information

räddning del 1 proarb

Räddning DEL 1

Kursen riktar sig till personer som jobbar i exponerad utomhusmiljö där bl.a. skärande verktyg används, samt att klättring användas som arbetsmetod. Kursen är en på en grundläggande nivå. Kursen är godkänd som del av förkunskapskraven till ETW-certifiering.

Pris: Från 8000 kr

Tid: 1 dag

Förkunskaps- och utrustningskrav

 • För att få gå räddningskursen bör man ha en grundläggande nivå av utbildning i klättring.
 • Utrustningen som används ska vara godkänd, hel och funktionsduglig för ändamålet.

Kursens innehåll

 • Kursen ska ge den deltagande en grundläggande nivå att hantera säker nedtagning av medvetslös person i träd.
 • Improviserade utväxlingssystem
 • Nedtagning av medvetslös person på stolpe
 • Räddning med hjälp av basankare
 • Räddning som innefattar lyft av medvetslös
 • Räddning från svag stam
 • Räddning som kräver att styra om sin förankringspunkt
 • Användning av friktion

Kontakta oss för mer information

Räddning DEL 2

Kursen riktar sig till personer som jobbar i exponerad utomhusmiljö där bl.a. skärande verktyg används, samt att klättring användas som arbetsmetod. Både markpersonal och klättrande personal kan deltaga i kursen. Kursen tillämpar prövning som utbildningsmetod. Kursen är på en avancerad nivå.

Pris: Begär offert!

Tid: 1 dag

Förkunskaps- och utrustningskrav

 • Förstahjälpen och HLR utbl (max 1år gammal). (Av erfarenhet rekommenderar vi att en tagit ProArbs HLR/Första hjälpen kurs, då vissa moment i räddningskursen berör ämnen som inte alltid finns med i en vanlig HLR/Första hjälpen kurs)
 • Deltagarna bör vara vana klättrare (alt. markpersonal) minst 6 månaders erfarenhet i yrket. (Har gruppen deltagare med mindre erfarenhet än 6 månader anpassas detta)
 • Utrustningen som används ska vara godkänd, hel och funktionsduglig för ändamålet.

Kursens innehåll

 • Kursen ska ge den deltagande en god till hög nivå att hantera säker nedtagning av medvetslös person i träd, agera och genomföra rätt medicinska åtgärder på skadad.
 • Förbereda och/eller förflytta den skadade till möte med ambulanspersonal
 • Arbetsledare ska förstå vikten av att leda och prioritera rätt på olycksplatsen.
 • Markpersonal ska förstå sin roll på olycksplatsen samt vikten av rätt genomförda åtgärder på den skadade och att vara behjälplig till till klättraren.

Kontakta oss för mer information

Första Hjälpen HLR

Första hjälpen och HLR

Kursen riktar sig till personer som jobbar i exponerad utomhusmiljö där bl.a. skärande verktyg används, samt att klättring kan användas som arbetsmetod. (Kursen kan också anpassas för att passa andra yrkeskategorier som behöver första hjälpen och HLR utbildning)
Kursen är godkänd som del av förkunskapskraven till ETW-certifiering.
Kursen ger intyg på HLR samt Första hjälpen utbildning enligt HLR-rådets normer.

Pris: Från 8000 kr ex moms

Kursens innehåll

 • Hjärt-lungräddning (HLR Vuxen)
 • Hantering av hjärtstartare
 • Luftvägsstopp
 • Stabilt sidoläge
 • L-(C)ABCDE
 • Nackskador
 • Brännskador
 • Köldskador
 • Värmeslag
 • Stukningar
 • Enklare reponering
 • Livshotande blödningar. (Tourniquet, tamponering)
 • ”Dead tissue training ”
 • Organisering och ledning på skadeplats
 • Förebyggande åtgärder
 • Olika typer av sjukvårdsutrustning
 • Avlägsen skadeplats
 • Förflyttning av skadad
 • Tillämpade övningsscenarior

Målsättning

Alla deltagare ska kunna

 • Identifiera hjärtstopp samt utföra HLR med god kvalité
 • Identifiera samt behandla livshotande blödningar med hjälp av tourniquet eller hemostatiska förband
 • Ha kännedom om olika typer av sjukvårdsutrustning samt kunna välja de som passar situationen bäst.
 • Tamponering på död vävnad
 • Rätt prioritering vid skadeplats
 • Till stor del fått öva praktiskt och i tillämpade moment.
 • Vara motiverade och känna att man har handlingskraft då olycka på arbetsplats inträffar

Kontakta oss för mer information