Vi anordnar kurser i bl.a.

  • Hjärt & lung räddning
  • Första hjälpen
  • Räddningskurs i trädklättring
  • Praktisk trädvård

Kontaka oss för mer information