Stubbfräsning

Proarb Stubbfräsning

Stubbfräsning är ett effektivt och skonsamt sätt att bli av med oönskade stubbar. Maskinerna som vi använder varierar i storlek beroende på uppdraget. Som minst kräver maskinen 90 cm som mest 120 cm, men vi föredrar såklart större plats. Uppge gärna i din förfrågan om den finns någon begränsning i plats så vi kan välja rätt maskin för jobbet. Vi fräser ner stubben till under marknivå, kvar blir endast flis och jord som man kan använda som jordförbättrare och sprida ut i trädgården.

Priset på stubbfräsning baseras stubbens placering, diameter storlek i marknivå, samt kringliggande faktorer som kan öka slitaget, (sten, asfalt, etc). Kontakta oss för en offert eller skicka bild och mått på stubben.

Kontakta oss för ett kostnadsfritt kundbesök