Trädbeskärning

Proarb Trädbeskärning

Trädbeskärning kan göras av olika anledningar

De flesta träden i vår närhet behöver någon form av beskärning. Många gånger är det inte för trädets bästa som en beskärning genomförs utan en anpassning av trädet för att vi ska kunna leva i samspel med träden nära inpå. Vi företräder endast moderna och hållbara beskärningsmetoder. Den trädbeskärning som vi utför görs i största möjliga mån för att trädet ska ta så lite skada som möjligt och att trädets naturliga form/habitus ska kvarstå. Vår målbild är att skapa friska och säkra träd med ett naturligt utseende.

Det finns många olika beskärningsmetoder, nedan har vi tagit upp en del.

Säkerhetsbeskärning

Syftet med en säkerhetsbeskärning är att minska risken för egendom eller person. Åtgärden kan exempelvis innebära att döda grenar tas bort, att grenar med uppenbar risk för överbelastning avlastas eller kortas in, att skadade delar av trädet avlägnas.

Underhållsbeskärning

Underhållsbeskärning skiljer sig från säkerhetsbeskärning då ätgärden inte främst har ett säkerhetsfokus utan är inriktad på löpande underhåll för att skapa en långsiktigt stark kronuppbyggnad samt på att säkerställa trädets funktioner.

Tidigare har underehållsbeskärning kallats för kronrensning och standardträdvård (STV).

Uppbyggnadsbeskärning

Målet med en uppbyggnadsbeskärning är att trädet ska få ett naturligt växtsätt och att svagheter förebyggs. När det kommer till yngre träd, från nyplanterade till runt 15-20 år efter plantering, bör uppbyggnadsbeskärningen ske varje till vartannat år. När trädet blivit äldre kan en beskärning istället ske med ett 3-5 års intervall enligt en framtagen skötselplan.

Kontakta oss för ett kostnadsfritt kundbesök

Rut-avdrag gäller för denna tjänst

Trädvårdshandbok 2017