Besiktning

Besiktning Proarb

Det kan vara svårt att avgöra hur ett träd mår

Det kan vara svårt för den outbildade att avgöra hur ett träd mår och om det kan utgöra någon risk. Vissa skador på träd kan ta väldigt lång tid innan det blir någon effekt på träden och det kan därför vara svårt att avgöra vad som är problemet. Väldigt gamla och/eller skyddsvärda träd kräver oftast långsiktiga planer, vilket underlättar fokusområden i skötselplanen.

Vi kan besiktiga dina träd och även ta fram särskild skötselplan för dem.

Varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi till med din trädvård!