KRONSTABILISERING 

Ibland kan ett träd behöva en kronstabilisering, och det görs med syfte att minska risken för överbelastning när enbart avlastningsbeskärning inte bedöms vara tillräckligt. Det man gör vid en kronstabilisering är att man installerar ett mekaniskt system i trädkronan.

En installation av ett kronstabiliserande system innebär alltid en förändring av kraftfördelningen och det naturliga rörelsemönstret hos trädet. Och i kombination med att trädet hela tiden växer och förändras ställer detta höga krav på uppföljning och dokumentation.

Det finns en mängd olika material och system för stabilisering men tre huvudtyper: dynamiska, statiska och fallsäkring.

Alla system för måste kontrolleras regelbundet och underhållas enligt tillverkarens anvisningar och rekommendationer från utföraren.