Vi företräder endast moderna och hållbara beskärningsmetoder

Beskära träd i Kristianstad, Hässleholm och Osby

Vår målbild är att skapa friska och säkra träd

De flesta träden i vår närhet behöver någon form av beskärning. Många gånger är det inte för trädets bästa som beskärningen genomförs utan en anpassning av trädet för att vi ska kunna leva i samspel med träden nära inpå. Vi företräder endast moderna och hållbara beskärningsmetoder. Beskärningen görs i största möjliga mån för att trädet ska ta så lite skada som möjligt och att trädets naturliga form/habitus ska kvarstå. Vår målbild är att skapa friska och säkra träd med ett naturligt utseende.

RUT-avdrag gäller på denna tjänsten.

0709-407400